Thống kê Nợ Khoản vay Sinh viên năm 2019

Vay tiền để học đại học là một thực tế phổ biến, nhưng nhiều người hối tiếc khi vay tiền sinh viên sau khi thực tế. Khoản nợ cho vay sinh viên của Hoa Kỳ, trải rộng trên 44,7 triệu người vay, đã đạt mốc 1,59 nghìn tỷ đô la. Đó là nhiều hơn tổng số nợ cho vay mua ô tô của Hoa Kỳ (hiện ở mức 1,13 nghìn tỷ USD) và nợ thẻ tín dụng (1,04 nghìn tỷ USD). ĐọC Thêm

^