Đầu Tư

Biên lợi nhuận ròng: Định nghĩa và Cách tính

Có nhiều cách để đo lường khả năng sinh lời của một công ty. Một số liệu quan trọng là tỷ suất lợi nhuận ròng, định lượng doanh thu mà một công ty giữ được sau khi thanh toán tất cả các chi phí.

khi nào sẽ có kho airbnb

Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn biện pháp sinh lời này bằng cách khám phá:

  1. Tỷ suất lợi nhuận ròng là gì?
  2. Cách tính tỷ suất lợi nhuận ròng.
  3. Cách sử dụng tỷ suất lợi nhuận ròng để đánh giá một công ty.
  4. Những hạn chế đối với tỷ suất lợi nhuận ròng là gì?
Một người sử dụng máy tính với các biểu đồ tài chính trên bàn làm việc.

Nguồn ảnh: Getty Images.

Tỷ suất lợi nhuận ròng là gì?

Tỷ suất lợi nhuận ròng, còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận ròng hoặc tỷ suất lợi nhuận ròng, là tỷ lệ lợi nhuận mà một công ty hoặc đơn vị kinh doanh thu được trên tổng doanh thu (doanh thu thuần) mà công ty hoặc đơn vị kinh doanh tạo ra. Tỷ suất lợi nhuận ròng được biểu thị bằng phần trăm. Lợi nhuận ròng là những gì còn lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí, bao gồm chi phí hoạt động, lãi vay và thuế. Tóm lại, tỷ suất lợi nhuận ròng là tỷ lệ phần trăm doanh thu của một công ty mà nó giữ lại dưới dạng lợi nhuận.

Tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng của một công ty giúp các nhà đầu tư đánh giá mức lợi nhuận tương đối mà công ty tạo ra từ doanh thu của mình. Một chỉ số quan trọng về sức khỏe tài chính tổng thể, tỷ suất lợi nhuận ròng cũng là một số liệu tuyệt vời để sử dụng để so sánh một công ty với các đối thủ cạnh tranh của nó. Số liệu này có thể báo hiệu liệu một doanh nghiệp đang thực hiện công việc kiểm soát chi phí của mình tương đối tốt hơn hay kém hơn.Cách tính tỷ suất lợi nhuận ròng

Việc tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng của một công ty cho bất kỳ kỳ báo cáo nhất định nào là tương đối đơn giản. Tỷ suất lợi nhuận ròng bằng thu nhập ròng của một công ty - hoặc được liệt kê như vậy trong báo cáo tài chính hoặc có thể được tính là doanh thu trừ đi Giá vốn hàng bán , chi phí hoạt động và các chi phí khác, lãi vay và thuế - chia cho doanh thu. Kết quả đó được nhân với 100 để chuyển tỷ lệ ký quỹ ròng thành phần trăm.

tôi có nên trả hết các khoản vay sinh viên trước khi mua nhà không

Đây là công thức cho tỷ suất lợi nhuận ròng:

Công thức biên lợi nhuận ròngGiả sử một công ty tạo ra 1 tỷ đô la doanh thu và 225 triệu đô la thu nhập ròng trong kỳ báo cáo. Tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty bằng thu nhập ròng (225 triệu đô la) chia cho doanh thu (1 tỷ đô la). Nhân kết quả đó với 100 sẽ tạo ra giá trị 22,5% cho tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty.

Cần lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận ròng có thể dương hoặc âm. Tỷ suất lợi nhuận ròng âm có nghĩa là công ty hoặc đơn vị kinh doanh không có lãi trong kỳ báo cáo.

Cách sử dụng tỷ suất lợi nhuận ròng để đánh giá một công ty

Tỷ suất lợi nhuận ròng có thể giúp các nhà đầu tư so sánh hiệu quả hoạt động của công ty qua các kỳ báo cáo và giữa các đối thủ cạnh tranh. Nếu một công ty thực hiện một sáng kiến ​​chiến lược để tăng lợi nhuận của mình, thì các nhà đầu tư có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng để đánh giá xem liệu sáng kiến ​​đó có mang lại kết quả hay không. Nếu tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty giảm, thì các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin đó để nhận biết tình hình tài chính đang xấu đi.

Một công ty có tỷ suất lợi nhuận ròng cao hơn các công ty cùng ngành thì việc chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận hiệu quả hơn. Nếu tỷ suất lợi nhuận ròng của một công ty thấp hơn so với các công ty cùng ngành, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy nó yếu hơn về mặt tài chính hoặc kém hiệu quả hơn so với các đối thủ của mình.

tại sao cổ phiếu verizon lại đi xuống

Những hạn chế đối với tỷ suất lợi nhuận ròng là gì?

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận ròng là một số liệu hữu ích, nhưng nó có một số hạn chế. Ví dụ, nó không phải là một thước đo tốt để so sánh các công ty trong các lĩnh vực khác nhau. Đó là bởi vì trong một số ngành, tỷ suất lợi nhuận ròng ở mức một con số thấp được coi là khá tốt, trong khi ở các ngành khác, tỷ suất lợi nhuận ròng ở mức hai con số là tiêu chuẩn.

cổ phiếu tốt nhất để mua trong tuần này

Một hạn chế khác của chỉ số tỷ suất lợi nhuận ròng là nó có thể thay đổi rất nhiều trong các kỳ báo cáo do các tác động có thể xảy ra quá lớn của các sự kiện diễn ra một lần. Việc bán tài sản có thể tạm thời thúc đẩy thu nhập, làm tăng tỷ suất lợi nhuận ròng. Tương tự như vậy, chi phí một lần có thể ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận của công ty trong kỳ báo cáo. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trong bất kỳ thời kỳ nhất định nào để xác định xem việc tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng có phù hợp để đánh giá công ty hay không.

Tỷ suất lợi nhuận ròng chỉ là một trong nhiều số liệu mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để phân tích một công ty và chắc chắn nó không phải là số liệu duy nhất xác định mức độ xứng đáng của một khoản đầu tư cổ phiếu.

Tỷ suất lợi nhuận ròng là một thước đo lợi nhuận quan trọng

Các nhà đầu tư có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng để hiểu cách một công ty chuyển đổi doanh thu thành thu nhập ròng. Hơn nữa, bất chấp những hạn chế của nó, tỷ suất lợi nhuận ròng là một số liệu so sánh tốt để đo lường liệu một sáng kiến ​​chiến lược có cải thiện khả năng sinh lời hay không hoặc liệu một công ty có tạo ra thu nhập ròng tốt hơn các công ty cùng ngành hay không.^